Home

Velkomen til min blogg

Desemberblues 🙂

Kvart år når det nermar seg jul får eg litt blueskjensle….også i år. Synest kontrastane vert så ekstra store denne tida….og at presset stadig vert sterkare.Ein skal ha det reint og pynta,bake i lange baner og vere full av cristmas joy.Gåvepresset og dyr mat gjer skiljet mellom fattig og rik enno tydelegare….og no er det…

Eric skulegut

Master of ninjitzu,vår eigen explorer og beste ven.I morgon tek du på deg din nye blå skulesekk….og med eit stort virvlande spinjitzu er du førsteklassing. Me håper det vert spanande,kjekt og trygt.At du og alle dei andre blir sett og høyrt. Veit du vil møte mange utfordringar,det er ein del av livet…..og me håper du…


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Bli med blant 11 andre følgere