Valentinestankar 🙂

Denne dagen….valentinsdsgen.Veit me eigentleg kva den har opphav i eller er alt blitt til eit endelaust jag etter den perfekte gåva, blomar og svulmande kjærleikserklæringar…… og bilete av før nemde gåver på SoMe ?Kjøpepress og forventningar om dei mest romantiske ord frå den eine ? Alle desse kommersielt forankra dagane me skal stresse med ogFortsett å lese «Valentinestankar 🙂»

Desemberblues 🙂

Kvart år når det nermar seg jul får eg litt blueskjensle….også i år. Synest kontrastane vert så ekstra store denne tida….og at presset stadig vert sterkare.Ein skal ha det reint og pynta,bake i lange baner og vere full av cristmas joy.Gåvepresset og dyr mat gjer skiljet mellom fattig og rik enno tydelegare….og no er detFortsett å lese «Desemberblues 🙂»

tidleg ein vindfull morgen

Ein er komne litt opp i åra. Nettene vert kortare og kortare, svevn stundom etterlengta mangelvare .Som  i dag…..for både Mr og Mrs D. Slik har det seg at eg sit her kl 06.30 og let fingrane leike over tastaturet  utan mål og meining ,utan eigentleg å ha eit tema for skribleria . Min betreFortsett å lese «tidleg ein vindfull morgen»