Evening whisper

Let us just whisperabout today,Animals and tractorsnot to far away.Kittens and donkeys,Slides and the sea«Besta,I even saw some bees».Lunch in a basketSand between toes«Tell me besten ,where dothe waves go»?That face…that laughterThose happy eyes,his breath as he driftsInto «dreamers lands».So many adventuresyet to explorehopefully we’ll be inon many more .For now,I just sit here quietlyWithFortsett å lese «Evening whisper»

Valentinestankar 🙂

Denne dagen….valentinsdsgen.Veit me eigentleg kva den har opphav i eller er alt blitt til eit endelaust jag etter den perfekte gåva, blomar og svulmande kjærleikserklæringar…… og bilete av før nemde gåver på SoMe ?Kjøpepress og forventningar om dei mest romantiske ord frå den eine ? Alle desse kommersielt forankra dagane me skal stresse med ogFortsett å lese «Valentinestankar 🙂»

Desemberblues 🙂

Kvart år når det nermar seg jul får eg litt blueskjensle….også i år. Synest kontrastane vert så ekstra store denne tida….og at presset stadig vert sterkare.Ein skal ha det reint og pynta,bake i lange baner og vere full av cristmas joy.Gåvepresset og dyr mat gjer skiljet mellom fattig og rik enno tydelegare….og no er detFortsett å lese «Desemberblues 🙂»